Седмица 1 (31. октомври – 6. ноември)

Загрявка

5 минути мобилност за раздвижване и загрявка на цялото тяло

Т гръб на колене усукване към земята

Дълбока активация корем с балон

Активиране седалищни мускули по корем с крака на стената

Упражнения, 2-4 кръга

Клек с опора и задържане – 5 повторения

Гребане в дълбок клек 18-12 повторения

Навеждане в разкрач, заден крак на стена –  8-12 повторения дясно/ 8-12 повторения ляво

Избутване над глава със завъртане в полуколянна опора – 8 повторения дясно/ 8 повторения ляво

 

Седмица 2 (7.- 13. ноември)

Загрявка

5 минути мобилност за раздвижване и загрявка на цялото тяло

Изтегляне илиакус в странично легнало положение – 5 повторения дясно/ 5 повторения ляво

Активация корем на колене с балон – 5 повторения

Изометрично мост седалище на стена, 120 градуса

Упражнения, 2-4 кръга

Клякане с опора и повдигнати пети8 повторения

Гребане в дълбок клек 18-12 повторения

Навеждане в разкрач, заден крак на стена, изометрично – задържане 5 вдишвания на крак

Избутване над глава със завъртане в полуколянна опора – 10 повторения дясно/ 10 повторения ляво

 

Седмица 3 (14. – 20. ноември)

Загрявка

5 минути мобилност за раздвижване и загрявка на цялото тяло

Т-гръб протягане към тавана

Изтегляне илиакус с вдигане горен крак

Мост седлище 120 градуса стена

Упражнения, 2-4 кръга

Клек с фоумролер и тежест, 5 кг (ако нямаш фоумролер, зиползвай голяма топка или прави клякане с опора от миналата седмица –  8 повторения

Гребане в дълбок клек 112 повторения

Навеждане в разкрач, заден крак на стена с ластик – 8 повторения на крак

Избутване над глава със завъртане в полуколянна опора – 12 повторения дясно/ 12 повторения ляво

Седмица 4 (21. – 27. ноември)

Загрявка и подготовка на тялото

5 минути мобилност за раздвижване и загрявка на цялото тяло

Активиране в плуколянна опора, заден крак на стена

Дълбока активация корем с балон

Мост седалище изометрично задържане и маршируване

Предизвикателство за Сила 2А

Направи от 1 до 3 кръга от следващите упражнения с чиста техника и предизвикателна тежест. Необходимо е да усещаш, че имаш предизвикателство.Спри, когато усетиш, че техниката се влошава. Запиши по колко повторения успя да направиш и с каква тежест. Попълни въпросника в края на седмицата, за да участваш за титла и награда 🙂

 

Гребане в дълбок клек 1

Клек с опора и задържане (преброй колко вдишвания и издишвания ще направиш или колко време ще издържиш)

Избутване над глава със завъртане в полуколянна опора

Навеждане в разкрач, заден крак на стена, изометрично (преброй колко вдишвания и издишвания ще направиш или колко време ще издържиш)