fbpx

new beginning

   След месец и половина насам-натам, отново сме в България и сред стари приятели, готови за поредното ново начало. Благодарим на всички, които помогнаха на пътуването ни; благодарим на всички, които поддържаха огъня на тренировките в Несебър.

   Заредихме и започваме работа незабавно. Седмичната програма и условията за участие в часовете публикуваме по-долу. Новите цени и абонаментните карти ще бъдат в сила от понеделник, 17. ноември, когато е и началото на сезонната програма „Промяна”.

СЕДМИЧНА ПРОГРАМА

timetable-fw25.11.2014

   *Всички занимания са с продължителност 45 минути.
  

ЦЕНИ И УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ЗАНИМАНИЯТА

   Единично посещение: 6 лв.
– важи за всички групови занимания „Сила и кондиция” и „Зумба фитнес”.
   Абонамент за 4 седмици: 60 лв.
– важи за всички групови занимания „Сила и кондиция” и „Зумба фитнес”, за период от 4 седмици след датата на издаването;
– дава право на участие в ежемесечни мероприятия с награди (предметни или под формата на отстъпка от абонаментната такса).
   Специален абонамент за 4 седмици: 100 лв.
– важи за всички групови занимания „Сила и кондиция” и „Зумба фитнес”, за период от 4 седмици след датата на издаването; включва:
– изготвяне на индивидуален профил (заснемане, мерки) и ежемесечното му обсъждане с Ася;
– индивидуална консултация с Ася (веднъж месечно, с продължителност 30 мин.);
– допълнителни указания по електронната поща и телефона, когато такива са нужни;
– безплатно участие в сезонните програми „Промяна”;
– дава право на участие в ежемесечни мероприятия с награди (предметни или под формата на отстъпка от абонаментната такса);
– броят на специалните абонаментни карти е ограничен; издаването на специален абонамент изисква обвързване за минимум 3 месеца от първоначалната дата;
   Индивидуална тренировка: 30 лв.
– важи за тренировка в предвидените от програмата индивидуални часове.
   Тренировка в малка група (2 / 3 участника): 50 лв. / 60 лв.
– важи за еднократна тренировка с двама или трима участника в предвидените от програмата индивидуални часове.
   Изготвяне на индивидуален профил (заснемане, мерки): 10 лв.

   ¡Bienvenidos a todos!