fbpx
Редувай двете тренировки без значение дали използваш краткия или дългия вариант. Необходимо е да направиш всяка една от тренировките по 3 пъти преди да продължиш със следващите. ПСК 2.1 (10 минути) ПСК 2.1 (30 минути) ПСК 2.2 (10 минути) ПСК 2.2 (30 минути)
Само за членове.