fbpx
Редувай двете тренировки без значение дали използваш краткия или дългия вариант. Необходимо е да направиш всяка една от тренировките по 3 пъти преди да продължиш със следващите. ПСК 2.3 (10 минути) Внимание! Упражнения 1 и 3 са демонстрирани само на едната страна. Необходимо е да се изпълнят и на двете. ПСК 2.3 (30 минути) ПСК...
Само за членове.