fbpx
Редувай двете тренировки без значение дали използваш краткия или дългия вариант. Необходимо е да направиш всяка една от тренировките по 3 пъти преди да продължиш със следващите. ПСК 2.5 (10 минути) ПСК 2.5 (30 мин) ПСК 2.6 (10 минути) ПСК 2.6 (30 минути)
Само за членове.