fbpx
Редувай двете тренировки без значение дали използваш краткия или дългия вариант. Необходимо е да направиш всяка една от тренировките по 3 пъти преди да продължиш със следващите. ПСК 2.7(10 минути) ПСК 2.7 (30 минути) ПСК 2.8(10 минути) Внимание! Упражнение 3 е демонстрирано само на едната страна. Необходимо е да се изпълни и на двете. ПСК...
Само за членове.