Тренировки за сила

Сила 1, 4. април

Сила 2, 6. април

Сила 3, 8. април

Сила 1, 11. април

Сила 2, 13. април

Сила 3 15. април

Сила 1+2, 18. април

Сила 2+3, 20. април

Сила 1+3, 21 април

Сила 1+2, 26. април

Сила 2+3, 27. април

Сила 1+3, 29. април

Групови срещи

Групова среща, 11. април

Групова среща, 6. април

Среща със специалист

Румяна Иванова – позция на езика и добра форма

Седмица 1

Мобилност Добро утро, 4. април

Силен корем 9

Метаболитна 5, 5. април

Сила 2, 6. април

Силен корем 9, 6. април

ВИ интервална 1, 7. април

Мобилност и медитация, 7. април

Кардио 1, 8. април

Седмица 2

Мобилност за сгряване, 11. април

Силен корем 10

Метаболитна 6, 12. април

Силен корем 10, 13. април

4Q-сила 1, 14. април

Мобилност и медитация, 14. април

Кардио 2, 15. април

Седмица 3

Кардио и мобилност, 18. април

Силен корем 11

Метаболитна 7

Силен корем 11, 20. април

4Q-сила 2, 21. април

Кардио 3, 21. април

Седмица 4

Метаболитна 8, 26. април

Мобилност Зареди се, 26. април

Силен корем 12

Практика корем 12, 27. април

4Q-сила 3, 28. април

Мобилност и медитация, 28. април

Кардио 4, 29. април