Седмица 1

ВИ интензивна интервална, септември #1

Практика за корем Б5

Практика за мобилност Б5

Тренировка Сила Б5

Тренировка Кардио Б5

Мобилност и медитация, септември #1

Кардио, 1 септември, 7.00

Мобилност Б5 2.септември, 9.00 ч.

3D-сила, ВИ, септември #1

Мобилност Б5 , 3.септ, 7.00

Седмица 2

Сила Б6, 6.септ, 7.00

Тренировка Сила Б6

Практика за корем Б6

Практика корем Б6, 6. септември, 9.00

ВИ интервална, септември #2

Сила, 7 септ, 8.30

Практика за мобилност Б6

Кардио Б6

Мобилност и медитация, септември #2

Кардио, 8. септември, 7.00

3D-сила,ВИ, септември #2

Практика мобилност Б6, 9. септември, 9.00

Мобилност Б6, 10. септември, 7.00

Седмица 3

Практика за корем Б7

Сила Б7

ВИ интервална, септ #3

Сила Б7, 13. септ, 7.00

Практика корем Б7, 13. септ, 9.00

Сила Б7, 14. септ, 8.30

Мобилност и медитация, септ 3

Кардио Б7, 15. септ, 7.00

3D-сила септ 3

Групова среща, септември 2021 г.

Мобилност Б7, 16. септ, 9.00

Мобилност и корем, 17. септ, 7.00

Кардио Б7, 17. септ, 8.30

Седмица 4

Практика за корем Б8

Сила Б8

Мобилност Б8

Сила Б8, 20 септ, 7.00

ВИ интервална, септември #4

Корем Б8, 20 септ, 9.00

Сила Б8, 21. септ, 8.30

Мобилност и медитация, септ #4

“Аз ходя пеша” – среща с Ели Петкова, 21. септ

Кардио, 22. септ, 7.00

Мобилност Б8, 23. септ, 9.00

3D-сила, ВИ, септември #4

Мобилност, Б8, 24. септ,7.00

Kaрдио, Б8, 24.септ, 8.30