Седмица 1

Практика за корем Б1

Практика за мобилност Б1

Тренировка за сила, Б1, НИ

Високоинтензивна, интервална, август #1

Практика корем Б1, 2. август, 9.00

Сила Б1, 3. август, 8.30

Мобилност и медитация, август #1, НИ

Кардио Б1, 4. август, 7.00

3D-сила, август #1, ВИ

Практика за мобилност Б1, 5 август, 9.00 ч.

Мобилност Б1, 6. август, 7.00

Седмица 2

Практика за корем Б2 + Сила Б2, 9. август, 7.00

Практика корем Б2, 9. август, 9.00

Високоинтензивна, интервална, август #2

Сила Б2, 10. август, 8.30

Практика за корем Б2 + Кардио Б2, 11. август, 7.00

Мобилност и медитация, август #2

3D-сила, август #2, ВИ

Практика мобилност Б2, 12. август, 9.00

Мобилност Б2, 13. август, 7.00

Седмица 3

Сила Б3 + практика за корем Б3, 16. август, 7.00

Високоинтензивна интервална, август #3

Практика за корем Б3, 16. август, 9.00

Мобилност и медитация, август #3

Кардио Б3, 18. август, 7.00

3D-сила, високоинтензивна, август #3

Мобилност и корем, 20. август, 7.00

Седмица 4

Практика за корем Б4

Практика за мобилност Б4

Тренировка Сила Б4

Тренировка Кардио Б4

Сила Б4 +Корем Б4, 23. август, 7.00

ВИ интервална, август #4

Мобилност и медитация, август #4

3D-сила, високоинтензивна, август #4

Практика мобилност Б4, 26. август, 9.00

“Здрави стави” с Радослав Рангелов

Сила Б5 + Корем Б5, 30. август, 7.00

ВИ интензивна интервална, септември #1

Практика за корем Б5

Практика за мобилност Б5

Тренировка Сила Б5

Тренировка Кардио Б5

Мобилност и медитация, септември #1