Групова среща 1, 18. февруари

Групова среща, 28. февруари

Спи добре– среща с Мария Йонова и Никол Ангелова, консултанти по сън

Псоас отпускане 1

Псоас отпускане 2

Седмица 1

Практика за корем 1, 7. февруари

Практика по мобилност 1

Сила и кондиция 1

ВИ интервална 1

Кардио 1, 9. февр

Практика корем 1, 9. февр

4Q-сила 1, 10. февруари

Сила 1, 11. февруари

Практика корем 1, 11. февруари

Седмица 2

Практика по мобилност 2

Практика за корем 2

Практика корем 2, 14. февруари

Сила и кондиция, 2, 14. февруари

Високоинтензивна интервална 3

Кардио 2, 16. февруари

Практика корем 2, 16.февруари

3D-сила 1 (напреднали), 17. февруари

Практика корем 2, 17. февруари (45 мин)

Практика корем 2, 18. февруари

Сила, 18. февруари (техника на упражненията клек, лицева опора, тяга, гребане)

Седмица 3

Сила и кондиция 3, 21. февруари

Практика корем 3, 21. февруари

Практика корем 3, 22.февруари

Кардио 4, 22.февруари

Високоинтензвина интервална 4, 22. февр

4Q-сила 2, 24. февруари

Ресторативно движение с Ели – гръб, рамене, лопатки

Практика корем 3, 25. февруари

Сила (напади, лицева опора, тяга и планк на лакти), 25. февруари

Седмица 4

Практика по мобилност 4

Практика за корем 4

Сила и кондиция 4, 28. февруари

Практика корем 4, 28. февруари

ВИ интервална 4, 1. март

Практика корем 4, 2. март

Кардо 4, 2.март

3D-сила 2, 3. март