Семинар “Бодро начало”

Групова среща, 13. януари, 19:00 – 20:00 ч

Емоции и храна с Галина Дензел

10-минутни тренировки

Мобилност “Добро утро”

Сила с тежестта на тялото 1

Мобилност и корем 1

Кардио, средноинтензивно 1

20-минутни тренировки

Мобилност “Добро утро”

Сила с тежестта на тялото 1

Мобилност и корем 1

Мобилност за сгряване

30-минутни тренировки

Мобилност “Зареди се”

Мобилност “Освободи напрежението”

Мобилност “Седни стани”

Мобилност и корем 2

Мобилност “Отпусни се”

Кардио и мобилност

Мобилност “Спокойствие”

Високоинтензивна (ВИ) интервална тренировка 1 (напреднали)

Високоинтензивна (ВИ) интервална 2 (напреднали)

Високоинтензивна (ВИ) интервална 3 (напреднали)

Високоинтензивна (ВИ) интервална 4 (напреднали)

Високоинтензивна (ВИ) интервална 5 (напреднали)

Сила и кондиция, средноинтензвино (СИ) 1

Сила и кондиция, СИ 2

Сила и кондиция СИ 3

Сила и кондиция СИ 4

Сила и кондиция, СИ 5

3D-сила 1 (напреднали)

3D-сила 2 (напреднали)

3D-сила 3 (напреднали)

3D-сила 4 (напреднали)

3D-сила 5 (напреднали)

4Q-сила 1 (напреднали)

4Q сила 2 (напреднали)

4Q-сила 3 (напреднали)

4Q-сила 4 (напреднали)

4Q-сила 5 (напреднали)

Кардио, средноинтензивно (СИ) 1

Кардио СИ 2

Кардио СИ 3

Кардио СИ 4

Сила с тежестта на тялото 1

Сила с тежестта на тялото 2

Сила с тежестта на тялото 3

Сила с тежестта на тялото 4

Сила с тежестта на тялото 5

3D-сила начинаещи 1