Седмица 4

Практика за корем 4

Практика корем 4, 26. юли, 7.00

Практика корем 4, 26. юли, 8.50

Сила #4, СИ

Високоинтензивна интервална тренировка #4

Практика мобилност 4, 27.юли, 7.00

Кардио #4, СИ, 20 минути

Практика мобилност 4, 27.юли, 8.50

Мобилност и медитация, юли #4

Разговор за женското тазово дъно с Надя Данчева

3D-сила, юли, #4, ВИ

Практика корем 4, 30. юли, 7.00

Практика корем 4, 30. юли, 8.50

Мобилност, юли #4, нискоинтензивна

Сила и кондиция, юли #4, ВИ

Седмица 3

Практика за корем 3 (преди това 5-20 минути псоас отпускане)

Практика по мобилност 3  (преди това 5-20 минути псоас отпускане)

Сила #3, СИ

Практика за корем 3, 19. юли, 7.00 ч

Практика за корем 3, 19. юли, 8.50

Високоинтензивна интервална тренировка #3

Кардио #3, СИ, 20 минути

Практика мобилност 3, 20. юли, 7.00

Мобилност и медитация

3D-сила, юли 3, ВИ

3D-сила, юли 3, СИ

Практика мобилност 3, 22. юли, 7.00

Практика мобилност 3, 22. юли, 8.50

Практика за корем 3, 23. юли, 8.50

Практика за корем 3, 23. юли, 7.00

Мобилност, юли 3, нискоинтензивно

Сила и кондиция, юли 3, високоинтензивна

Седмица 2

Практика за корем 2 (преди това 5-20 минути псоас отпускане)

Сила, юли 2, СИ + практика корем 2, на живо 7.00 ч

Практика за корем 2, на живо 12.07., 8:50 ч.

Практика по мобилност 2 (преди това 5-20 минути псоас отпускане)

Практика по мобилност 2, на живо 13.07., 8:50 ч.

Високоинтензивна интервална тренировка, юли 2

Мобилност и медитация

3D-сила, юли 2, ВИ

Практика по мобилност 2, на живо 15.07., 7:00 ч.

3d-сила, юли 2

Практика корем 2, на живо, 16. юли, 7.00

Практика корем 2, на живо, 16. юли, 8.50

Мобилност, юли 2

Седмица 1

Практика за корем 1 (преди това 5-20 минути псоас отпускане)

Практика по мобилност 1 (преди това 5-20 минути псоас отпускане)

Сила, юли 1, СИ, 20 минути(преди това 5-20 минути псоас отпускане; записът започва с практика за корем 1, която позлвахме за загрвка; самата тренировка Сила започва на минута 11)

Практика за корем 1, на живо 5.07., 8:50 ч.

Високоинтензивна интервална тренировка, юли 1

Практика по мобилност 1, на живо 6.07., 7:00 ч.

Практика по мобилност 1, на живо 6.07., 8:50 ч.

Кардио, СИ, 20 минути (видеото не съдържа загрявка; направи практика мобилност 1, за да подготвиш тялото)

Мобилност и медитация

3D-сила, юли 1, ВИ

Практика по мобилност 1, на живо 8.07., 7:00 ч.

3D-сила, СИ

Практика за корем 1, на живо 9.07., 7:00 ч.

Мобилност, НИ

Сила и кондиция, високоинтензивна