Седмица 1
Групова среща 7. март

Мобилност “Ходила, глезени и тазобедрени стави” – 10 минути

Мобилност – гръб и рамене -10 минути

Практика за корем 5

Сила и кондиция 5, 7. март

Практика мобилност – ходила, глезени, тазобедрени стави, 7. март

Метаболитна 1, 8. март

Практика корем 5, 9. март

3D-сила 1, начинаещи

Кардио и мобилност (напреднали)

Лимфен дренаж, Ели Петкова

Мобилност и медитация, 10. март

Кардио и корем, 11. март

Мобилност, рамене и гръб, 11. март

Седмица 2

Практика корем 6

Мобилност Ходила и глезени 2 – 10 минути

Гръб, рамене, китки 2 – 10 минути

Мобилност Ходила, глезени, тазобедрени 2, 14. март

Кардио и корем 2

Групова среща, 14. март

Метаболитна 2, 15. март

Сила и кондция 6, 16. март

Мобилност, гръб, рамене, китки 16. март

4Q-сила 3, 17. март

Мобилност и медитация, 17. март

Практика корем 6, 18. март

3D-сила 2, начинаещи

Седмица 3

Практика корем 7

Мобилност, ходила, глезени, тазобедрени 3

Ходила глезени, тазобедрени 3, 21. март

Сила и кондиция 7, 21. март

Mобилност гръб, рамене, китки 3 – 10 мин

Практика корем 7, 23. март

3D-сила 3 (начинаещи)

“Водата и добрата форма” – разговор с нутрициониста Петя Фачикова

Кардио 1, 25. март

Мобилност гръб, рамене, китки, 25. март

Мобилност имедитация, 24. март

Седмица 4

Практика корем 8

Мобилност ходила, глезени, тазобедрени 4

Сила и кондция 7, 28. март

Мобилност, ходила, глезени 4, 28. март

Групова среща, 28. март

Мобилност гръб, рамене, китки 4 – 10 мин

Практика корем 8, 30. март

3D-сила 4, начинаещи

Мобилност “Добро утро”, напреднали

Мобилност гръб, рамене, китки 4, 1. април

Кардио 2, 1. април