Октомври, седмица 1 (3. – 9. октомври)

Направи по 8 повторения от следните 4 упражения:

Активиране седалищни мускули в легнало положение по корем

Активиране задни бедра на стол

Мост седалище

Навеждане в разкрач

Октомври, седмица 2 (10. – 16. октомври)

Направи по 8 повторения от следните 4 упражения:

Издължаване от тазобедрени стави, крака на стената 1

Активация задни бедра на стена в колянна опора

Мост седалище с пулсиране

Навеждане с тухличка

Октомври, седмица 3 (17 – 23. октомври)

Направи по 8 повторения от следните 4 упражения:

Издължаване от тазобедрени стави 2, крака на стената (д+л 16 повторения)

Мост седалище на стол

Навеждане, натиск с ръце бедра (5 повотрения и от време на време през деня)

Активиране седалищни мускули по корем с крака на стената