Седмица 1


Мобилност БК 9

3D-сила 9

Метаболитна 4

Сила БК5

Метаболитна 5

3D-сила 10

Практика за корем БК5


Мобилност БК5, 4. ноември

Магията на женската цикличност с Диана Петрова


Мобилност и медитация #1 ноември

Метаболитна 6

Кардио БК5

3D-сила 5

Седмица 2

3D-сила 11

Мобилност БК 6

Метаболитна 5

Сила БК6

Практика корем 6

3D-сила 12

Мобилност и медитация, ноември 2

Мобилност БК 6, 11. ноември

Ресторативно движение с Ели Петкова – стъпала

Кардио БК 6

Метаболитна 6, 12. ноември

Седмица 3

3D-сила 13

3D-сила 14

Метаболитна 7

Мобилност БК7

Практика корем БК7

Сила БК7

Мобилност и медтация, ноември 3

Метаболитна 8

Метаболитна 9

Кардио БК7

Седмица 4

Мобилност 8

Метаболитна 7

3D-сила 15

Сила БК8

Ресторативно движение – ходила,колене, тазобедрени стави

Групова среща 22. ноември

Практика корем БК8

Мобилност и медитация, ноевмри 4

Метаболитна 8, 24. ноември

3D-сила 16

Кардио БК 8

Седмица 5

3D-сила 17

Мобилност БК9

Метаболитна 7

3D-сила 17

3D- сила 18

Мобилност и медитация, ноемви #5

Сила БК 9

Метаболитна 8, 1. декември

Практика корем 9

Мобилност БК 9, 2. декември

Кардио БК 9