Първоначално посещение: безплатно.

  • опитай една безплатна тренировка и прецени дали нашият метод ти допада.

Абонамент за 4 седмици: 60 лв.

Курс “Нов участник: 60 лв.

Абонамент за 2 седмици: 40 лв.

  • важи за всички групови занимания, за период от 2 седмици след датата на издаването.

Абонамент за 1 седмица: 25 лв.

  • важи за всички групови занимания, за период от 1 седмица след датата на издаването.

Карта за 5 единични посещения: 40 лв.

Единично посещение на индивидуална тренировка в малка група: 12 лв.

  • важи за индивидуалните тренировки в малка група;
  • изисква предварителна уговорка.