Добре дошла в програма “Базова кондиция”!

В това видео ще научиш в какво се състои програмата и как е необходимо да се подготвиш.

Планът на практиките, тренировките и задачите за първите четири седмици ще откриеш по-долу:

Тест 1 миля

Имаш ли диастаза?

Псоас отпускане

Седмица 1

Практика за корем 1 

Практика за мобилност БК1

Тренировка Сила БК1

Тренировка Кардио БК1

Седмица 2

Практика за мобилност БК 2

Тренировка Сила БК2

Практика за корем 2 

Мобилност БК2, 14. октомври

Кардио БК 2

Седмица 3

Мобилност БК3

Сила БК3

Кардио БК3

Практика за корем 3 

Седмица 4

Мобилност БК4

Практика корем БК4

Сила БК4

Кардио БК4

Седмица 5

Мобилност БК 9

Сила БК5

Практика за корем БК5

Кардио БК5

Седмица 6

Сила БК6

Мобилност БК 6

Практика корем 6

Кардио БК 6

Седмица 7

Мобилност БК7

Сила БК7

Практика корем БК7

Кардио БК7

Седмица 8

Мобилност 8

Сила БК8

Практика корем БК8

Кардио БК 8

Седмица 9

Мобилност БК9

Сила БК 9

Практика корем 9

Кардио БК 9

Седмица 10

Мобилност БК 10

Практика корем 10

Сила БК 10

Седмица 11

Корем БК 11

Сила БК 11

Кардио БK 11

Седмица 12

Мобилност 12

Сила БК 12

Корем БК 12

Кардио БК 12