Въведение

Тестове

Тест за бавно издишване 

Основен тест за аеробна кондиция “20 минути дишане през носа” 

Тест “Сила за бягане”

Техника и подредба на тялото при бягане

Обувки за бягане

Дишане:

Дишането е ключово! Когато започнете да се уморявате, честотата на дишане може да се увеличи. Въпреки това се старайте да вдишвате 3Д (въздухът да отива надолу, а не нагоре към врата), както и да издишвате напълно. Когато не успявате, забавете темпото на бягане, за да забавите и дишането. Постарайте се да изравните вдишването и издишването.

Съвет: Опитайте се да дишате през носа си колкото е възможно повече. По-лесно е да си поемете дълбоко въздух по този начин. Ако е трудно, опитайте да вдишате през носа си и да издишате презустата. Ако преминете към дишане изцяло през устата, спрете да бягате и пордължите да ходите, докато отново можете да вдишвате и издишвате само през носа.

Програма месец 1

Ден 1: Мобилност и активация за бягане 1 + 2 серии редуваш 5 минути бягане с 5 минути ходене
Ден 2: Сила за бягане 1 + 2 серии редуваш 5 минути бягане с 5 минути ходене
Ден 3: Тренировка мобилност или силен корем по избор
Ден 4: Мобилност и активация за бягане 1 + 3 серии редуваш 5 минути бягане с 5 минути ходене
Ден 5: 3D-Сила за бягане 1 + 3 серии редуваш 5 минути бягане с 5 минути ходене
Ден 6: Тренировка мобилност или силен корем по избор
Ден 7: Почивка

Мобилност и активация за бягане 1

Сила за бягане 1

3D-Сила за бягане 1

Програма месец 2

Ден 1: Мобилност и активация за бягане 2 + 10 минути бавно бягане
Ден 2: Сила за бягане 2 + 10 минути бавно бягане
Ден 3: Тренировка мобилност или силен корем по избор
Ден 4: Мобилност и активация за бягане 2 + 10 минути бавно бягане
Ден 5: 3D-Сила за бягане 2 + 10 минути бавно бягане
Ден 6: Тренировка мобилност или силен корем по избор
Ден 7: Почивка

Мобилност и активация за бягане 2

Сила за бягане 2

3D-Сила за бягане 2

Програма месец 3

Ден 1: Мобилност и активация за бягане 3 + 10 минути бавно бягане
Ден 2: Сила за бягане 3 + 10 минути бавно бягане
Ден 3: Тренировка мобилност или силен корем по избор
Ден 4: Мобилност и активация за бягане 2 + 10 минути бавно бягане
Ден 5: 3D-Сила за бягане 3 + 10 минути бавно бягане
Ден 6: Тренировка мобилност или силен корем по избор
Ден 7: Почивка

Мобилност и активация за бягане 3

Сила за бягане 3

3D-Сила за бягане 3