Седмица 1

 

Мобилност мини тренировка “Ходила, глезени и тазобедрени стави 1” (10 минути)

Мобилност мини тренировка – “Гръб и рамене 1” (10 минути)

Практика мобилност – “Ходила, глезени, тазобедрени стави 1” (30 минути)

Практика мобилност – “Гръб и рамене 1” (30 минути)

Практика “Мoбилност и медитация 1” (30 минути)

Седмица 2

Мобилност мини тренировка “Ходила, глезени и тазобедрени стави 2” (10 минути)

Мобилност мини тренировка – “Гръб и рамене 2” (10 минути

Практика мобилност – “Ходила, глезени, тазобедрени стави 2” (30 минути)

Практика мобилност – “Гръб, рамене, китки 2” (30 минути)

Практика мобилност – “Гръб, рамене, китки 2” (30 минути)

Практика “Мoбилност и медитация 2” (30 минути)

Седмица 3
Мобилност мини тренировка “Ходила и глезени 3” (10 минути)

Мобилност мини тренировка – “Гръб, рамене, китки 3” (10 минути)

Практика мобилност – “Ходила, глезени, тазобедрени стави 3” (30 минути)

Практика мобилност – “Гръб, рамене, китки 3” (30 минути)

Практика “Мoбилност и медитация 3” (30 минути)

Седмица 4

Мобилност мини тренировка “Ходила, глезени, тазобедрени стави 4” (10 минути)

Мобилност мини тренировка – “Гръб, рамене, китки 4” (10 минути)

Практика мобилност – “Ходила, глезени, тазобедрени стави 4” (30 минути)

Практика мобилност – “Гръб, рамене, китки 4” (30 минути)

Практика “Мoбилност и медитация 4” (30 минути) – липсва, не мога да си спомня защо