Мобилност, месец 2

Изпълнявай тренировки по мобилност 3-5 пъти в седмицата. В дните, в които си по-заета или ти липсва мотивация, прави по-кратките тренировки (10 или 20 минути). В дните, в които усещаш, че имаш желание и сили, прави 30-минутните тренировки.

Прави тренировките по ред на седмиците. Този етап от програмата е завършен, когато си успяла да направиш всички тренировките от месец 2.

Седмица 1

Мобилност “Добро утро” (10 минути)

Мобилност “Добро утро” (20 минути)

Мобилност “Зареди се” (30 минути)

Мобилност “Спокойствие” (30 минути)

 

Седмица 2

Мобилност и корем 1 (10 минути)

Мобилност за сгряване (20 минути)

Мобилност “Освободи напрежението” (30 минути)

Мобилност “Добро утро 2” (30 минути)

 

Седмица 3

Мобилност и корем 2 (20 минути)

Кардио и мобилност (26 минути)

Мобилност за цялото тяло + 5 мин медитация (37 минути)

Мобилност “Отпусни се” (30 минути)

 

Седмица 4

Мобилност гръб, рамене, китки 4 – 10 мин

Мобилност и корем 2 (25 минути)

Мобилност за сгряване 2 (30 минути)

Мобилност “Седни стани” (30 минути)