Мобилност, месец 3

Изпълнявай тренировки по мобилност 3-6 пъти в седмицата. Ако тренираш повече от 4 пъти в седмицата, повтаряй тренировки по избор от съответната седмица. 

Прави тренировките по ред на седмиците. Този етап от програмата е завършен, когато си успяла да направиш всички тренировките от месец 3 поне по 1 път.

Седмица 1

Мобилност “Зареди се” (26 минути)

Мобилност и корем 1 (30 минути)

Мобилност Добро утро 1 (28 минути)

Мобилност – кръгова тренировка (28 минути)

 

Седмица 2

Мобилност “Освежи се 1” (30 минути)

Мобилност и корем 2 (32 минути)

Кардио и мобилност 1 (28 минути)

Мобилност и корем 3 (30 минути)

Седмица 3

Мобилност Събуди се (30 минути)

Кардио и мобилност 2 (28 минути)

Мобилност “Освежи се 2” (30 минути)

Мобилност и корем 4 (30 минути)

 

Седмица 4

Мобилност Добро утро 2 (27 минути)

Мобилност – основна практика за цялото тяло (31 минути)

Мобилност и корем 5 (30 минути)

Мобилност за цялото тяло + рамене и китки

 

Бонус седмица 5 – Тренировки за мобилност “Седни-стани”

Какво представляват тренировките “Седни-стани и защо е важно да ги правим, можеш да видиш тук, тук и тук

Мобилност “Седни стани 1” (30 минути)

Мобилност “Седни стани 2” (30 минути)

Мобилност “Седни стани 3” (28 минути)

Мобилност “Седни стани 3” (28 минути)