Програма “Мобилност”

Прави тренировките подред. В дните, в които нямаш време или мотивация, прави 10-минутните тренировки. В дните, в които можеш да отделиш 30 минути, прави от по-дългите тренировки. Но винаги ги прави подред, защото те се надграждат.

Тренировки Месец 1

Тренировки Месец 2

Тренировки Месец 3

Препоръчвам след като приключиш с тази програма да продължиш с програмата “Базова кондиция” или Програмата “3D-сила” (начинаещи)