В моментa първата част на предизвикателството “Силен корем” е достъпна само по имейл. Ако имаш абонамент и желаеш да получаваш тренировките по имейл, пиши ми на info@zdravizaedno.com, за да те включа.

След като направиш предизвикателството има два начина да продължиш да работиш за силен корем.

  1. Продължи с програмата за сила. Тя надгражда предизвикателството и работата за силен корем.
  2. Продължи с 10-минутните тренировки за силен корем от месец 1.

Силен корем, месец 1

Всяка  седмица ще редуваш две тренировки 1А и 1Б. Необходимо е да направиш всяка една от тренировките по 3 пъти преди да продължиш със следващите. Всяка една тренировка съдържа 4 упражнения и е с продължителност около 10 минути. Достатъчно е в един ден да направиш тренировката веднъж. Ако желаеш, повтори упражненията 2 или 3 пъти за същия ден, но това се брои за едно изпълнение. Необходимо е да я направиш в още два дена, преди да преминеш към тренировките от следващата седмица.

Седмица 1

Силен корем 1А

Силен корем 1Б

Седмица 2

Силен корем 2А

Силен корем 2Б

Седмица 3

Силен корем 3А

Силен корем 3Б

Седмица 4

Силен корем 4А

Силен корем 4Б

Силен корем, месец 2

Всяка  седмица ще редуваш две тренировки 2А и 2Б. Необходимо е да направиш всяка една от тренировките по 3 пъти преди да продължиш със следващите. Всяка една тренировка съдържа 4 упражнения и е с продължителност около 10 минути. Достатъчно е в един ден да направиш тренировката веднъж. Ако желаеш, повтори упражненията 2 или 3 пъти за същия ден, но това се брои за едно изпълнение. Необходимо е да я направиш в още два дена, преди да преминеш към тренировките от следващата седмица.

Седмица 1

Силен корем 2А

Силен корем 2Б

Седмица 2

Силен корем 2А

Силен корем 2Б

Седмица 3

Силен корем 2А

Силен корем 2Б

Седмица 4

Силен корем 2А

Силен корем 2Б

Силен корем, месец 3

Всяка  седмица ще редуваш две тренировки 3А и 3Б. Необходимо е да направиш всяка една от тренировките по 3 пъти преди да продължиш със следващите. Всяка една тренировка съдържа 4 упражнения и е с продължителност около 10 минути. Достатъчно е в един ден да направиш тренировката веднъж. Ако желаеш, повтори упражненията 2 или 3 пъти за същия ден, но това се брои за едно изпълнение. Необходимо е да я направиш в още два дена, преди да преминеш към тренировките от следващата седмица.

Седмица 1

Силен корем 3А

Силен корем 3Б

Седмица 2

Силен корем 3А

Силен корем 3Б

Седмица 3

Силен корем 3А

Силен корем 3Б

Седмица 4

Силен корем 3А

Силен корем 3Б