Упражненията се развиват и всяка следваща седмица стават по-трудни и по-предизвикателни. Необходимо е първо да овладееш добре базовите варианти, за да продължиш с по-предивикателните. Ето защо, ако забележиш, че някое упражнение не ти се получава добре, не го усещаш пълноценно или ти е много трудно, продължавай да го изпълняваш във вариант от предходните седмици, докато усетиш,

Седмица 1

Загрявка

5 минути мобилност за раздвижване и загрявка на цялото тяло

Дълбока активация корем 1 – 5 повторения

Мобилност гръб и рамене, протягане дясна/лява напред – дясно + ляво (д+л) 12 повторения

Мост седалище – 20 повторения

Упражнения – 2-4 кръга

Лицева опора, ръце на височина, крак напред – колкото можеш, максимум 12

Качване на стол с един крак – 6-12 повторения дясно/ 6-12 повторения ляво

Странично дърпане ластик на колене – 8-12 повторения

Навеждане в разкрач 1 12 повторения дясно/ 12 повторения ляво

Седмица 2

Загрявка

5 минути мобилност за раздвижване и загрявка на цялото тяло

Пълна активация корем с крака на стената – 5 повторения

Тазобедрени стави, колянна опора, крак встрани – 8 повторения дясно/ 8 повторения ляво

Активация задни бедра на стена в колянна опора

Упражнения – 2-4 кръга

Лицева опора, ръце на височина, крак напред – колкото можеш, максимум 12

Качване на стол с един крак, баланс и ротация – 6-12 повторения дясно/ 6-12 повторения ляво

Странично дърпане ластик на колене – 8-12 повторения

Навеждане с тухличка 12-20 повторени

Седмица 3

Загрявка – 1 кръг

5 минути мобилност за раздвижване и загрявка на цялото тяло

Разтягане сгъвачи на таза в 1/2 опора и странично разтягане на торса

Ангелски криле

Активация на корем в колянна опора

Навеждане, натиск с ръце бедра

Упражнения – 2-4 кръга

Лицева опора, ръце на височина, крак напред – колкото можеш, максимум 12

Качване на стол с 1 крак и отскок –