По долу се запознай с 10те принципа, върху които ще се концентрираме в проекта.

Напомням, че това не са правила, които трябва да следваш на 100%, а начин да преосмислиш и пренаредиш нагласите и поведението си. 

След като гледаш видеата, избери едно, две или най-много три неща, върху които ще се концентрираш. Нека това са действия, които ти се струват логични и лесно приложими. 

10 стъпки – въведение

Стъпка 6: Моделирай своите избори + бонуси “Разликата между болката и удоволствието”, “Омагьосаният кръг – всичко или нищо”