fbpx
Мобилност, месец 3 Изпълнявай тренировки по мобилност 3-6 пъти в седмицата. Ако тренираш повече от 4 пъти в седмицата, повтаряй тренировки по избор от съответната седмица.  Прави тренировките по ред на седмиците. Този етап от програмата е завършен, когато си успяла да направиш всички тренировките от месец 3 поне по 1 път. Седмица 1 Мобилност...
Само за членове.