Информирано съгласие и освобождаване от отговорност

   1. Информацията, която се съдържа на страниците на  www.zdravizaedno.com (наричан по-долу “сайта” или „този сайт”) или е достъпна чрез него (включително, но не само статии, съобщения, коментари, фотографии, видеоматериали и електронна кореспонденция), както и информацията, предоставяна чрез услугите, предлагани от “Артифит” ЕООД, не може да замени услугите на квалифицирани специалисти, включително, но не само в областите на медицината, психологията и природните науки.

2. Молим да отчетете факта, че представлява Ваша отговорност да се консултирате лично със своя лекар преди, докато и след като потърсите каквато и да било консултация, свързана с тренировки или хранене, както и по всякакви въпроси, засягащи Вашето физическо и/или психическо здраве, особено при наличието на симптоми, които считате че изискват диагноза или лекарско наблюдение. В този смисъл всяка информация, подадена от “Артифит” ЕООД, както и от други свързани с него физически или юридически лица, не трябва да бъде следвана без предварителното одобрение на Вашия лекар.

   3. Ако изберете да използвате информацията по т. 1 без предварителното одобрение на Вашия лекар, Вие се съгласявате да поемате пълна отговорност за своите решения и действия, както и да не търсите каквато и да било отговорност от “Артифит” ЕООД и/или други свързани с него физически или юридически лица, във връзка с получени от Вас травми или във връзка с вреди, причинени на Вашата собственост, произтичащи от или свързани с ползването на гореспоменатата информация.

4. Нито администраторът на сайта, нито негови партньори или свързани с него лица, биха били отговорни за каквато и да било пряка, косвена, имуществена, неимуществена или друг вид вреда, свързана с ползването на сайта, включително, но не само финансова загуба, травма, заболяване или смърт. Отговорността за Вашите собствени решения и действия, включително свързаните с ползването на този сайт и с услугите, предоставяни от “Артифит” ЕООД, е изключително Ваша. Ползвайки този сайт и услугите, предоставяни от “Артифит” ЕООД, Вие се съгласявате, без значение кога или при какви обстоятелства, да не търсите отговорност за подобни решения, действия и/или последици от лицата, свързани с неговото съдържание и поддръжка.

   Доколкото този сайт и неговият администратор представят проекти, продукти и услуги, включително, но не само свързани с подобряване на здравословното състояние, външния вид, баланса и хармонията на личността, неговите създатели правят всичко възможно възгледите и препоръките им да бъдат изложени по разбираем и неподвеждащ начин, така че да бъдат в максимална полза за потребителите на сайта и на услугите. Въпреки това не съществуват гаранции, че практическото прилагане на горепосочените възгледи, препоръки, проекти, продукти и услуги ще доведе до очакваните от потребителите резултати, включително, но не само до положителна промяна във тяхното здраве, тегло, телосложение и общо благосъстояние.

   Нито един от материалите, публикувани на този сайт и/или предоставяни в изпълнение на услугите, предлагани от “Артифит” ЕООД, не трябва да се възприема като обещание или гаранция за постигане на конкретни цели или резултати. Успехът Ви в горепосочените области може да варира значително в зависимост от строго индивидуални фактори като възрастта, здравословното състояние, скоростта на обмяната на веществата, физическата култура, психологическата нагласа, обкръжението и много други. Отговорни за решенията и постиженията си във всяка една област на живота сте само Вие и няма как да гарантираме и не обещаваме успех в постигането на Вашите намерения и цели. В този смисъл, всяко едно предвиждане или становище за очаквани резултати, изложени в този сайт и в услугите, предлагани от “Артифит” ЕООД, следва да се възприема като собствено мнение на неговите създатели и като такова не обещава и не гарантира реалното постигане на определени цели. Ползвайки сайта и услугите, Вие трябва да сте наясно, че не гарантираме постигането на резултати от прилагането на изложените в тях идеи, препоръки, тренировки, рецепти, модели на поведение и други, както и че не предлагаме професионални съвети в областта на физическото и психологическо здраве.

   Този сайт и услугите, предлагани от “Артифит” ЕООД, са в постоянен процес на развитие и неговите администратори не гарантират точността и пълнотата на информацията и материалите, достъпни чрез него и чрез услугите. При публикуването на такава информация и материали е възможно да бъдат допуснати технически грешки, за които администраторите или лицата, извършващи публикуването, не носят отговорност.