Информацията, която се съдържа на страниците на  www.zdravizaedno.com (наричан по-долу “сайта” или „този сайт”) или е достъпна чрез него (включително, но не само статии, съобщения, коментари, фотографии, видеоматериали и електронна кореспонденция) не може да замени услугите на квалифицирани специалисти, включително, но не само в областите на спорта, храненето, здравословния начин на живот, медицината, психологията и природните науки.

   Молим да отчетете факта, че представлява Ваша отговорност да се консултирате лично със своя лекар преди, докато и след като потърсите каквато и да било консултация, свързана с тренировки или хранене, както и по всякакви въпроси, засягащи Вашето физическо и/или психическо здраве, особено при наличието на симптоми, които считате че изискват диагноза или лекарско наблюдение. В този смисъл всяка информация, подадена от Ася Райкова, Николай Даскалов, както и от други свързани с тях физически или юридически лица, не трябва да бъде следвана без предварителното одобрение на Вашия лекар.

   Ако изберете да използвате тази информация без предварителното одобрение на Вашия лекар, Вие се съгласявате да поемате пълна отговорност за своите решения и действия, както и да не търсите каквато и да било отговорност от Ася Райкова, Николай Даскалов и/или други свързани с тях физически или юридически лица, във връзка с получени от Вас травми или във връзка с вреди, причинени на Вашата собственост, произтичащи от или свързани с ползването на гореспоменатата информация.

   Нито администраторите на сайта, нито техни партньори или свързани с тях лица, биха били отговорни за каквато и да било пряка, косвена, имуществена, неимуществена или друг вид вреда, свързана с ползването на този сайт, включително, но не само финансова загуба, травма, заболяване или смърт. Отговорността за Вашите собствени решения и действия, включително свързаните с ползването на този сайт, е изключително Ваша. Ползвайки този сайт, Вие се съгласявате, без значение кога или при какви обстоятелства, да не търсите отговорност за подобни решения, действия и/или последици от лицата, свързани с неговото съдържание и поддръжка.

   Доколкото този сайт представя проекти, продукти и услуги, включително, но не само свързани с подобряване на здравословното състояние, външния вид, баланса и хармонията на личността, неговите създатели правят всичко възможно възгледите и препоръките им да бъдат изложени по разбираем и неподвеждащ начин, така че да бъдат в максимална полза за потребителите на сайта. Въпреки това не съществуват гаранции, че практическото прилагане на горепосочените възгледи, препоръки, проекти, продукти и услуги ще доведе до очакваните от потребителите резултати, включително, но не само до положителна промяна във тяхното здраве, тегло, телосложение и общо благосъстояние.

   Нито един от материалите, публикувани на този сайт, не трябва да се възприема като обещание или гаранция за постигане на конкретни цели или резултати. Успехът Ви в горепосочените области може да варира значително в зависимост от строго индивидуални фактори като възрастта, здравословното състояние, скоростта на обмяната на веществата, физическата култура, психологическата нагласа, обкръжението и много други. Отговорни за решенията и постиженията си във всяка една област на живота сте само Вие и няма как да гарантираме и не обещаваме успех в постигането на Вашите намерения и цели. В този смисъл, всяко едно предвиждане или становище за очаквани резултати, изложени в този сайт, следва да се възприема като собствено мнение на неговите създатели и като такова не обещава и не гарантира реалното постигане на определени цели. Ползвайки сайта, Вие трябва да сте наясно, че не гарантираме постигането на каквито и да било резултати от прилагането на изложените в него идеи, препоръки, тренировки и модели на поведение, както и че не предлагаме професионални съвети в областта на физическото и психологическо здраве.

   Този сайт е в постоянен процес на развитие и неговите администратори не гарантират точността и пълнотата на информацията и материалите, достъпни чрез него. При публикуването на такава информация и материали е възможно да бъдат допуснати неволни грешки, за които администраторите или лицата, извършващи публикуването, не носят отговорност.